Et nærmere kig på psykologisk terapi

Psykologisk terapi er et effektivt redskab til at hjælpe enkeltpersoner med at håndtere og overvinde mentale sundhedsproblemer som depression, angst og traumer. Men hvad er psykologisk terapi egentlig? Hvordan virker den? Lad os se nærmere på det. 

Hvordan virker psykologisk terapi?

Psykologisk terapi fokuserer på at hjælpe en person med at forstå sine tanker og følelser for at få indsigt i de underliggende årsager til sine mentale sundhedsproblemer. Gennem denne proces kan den enkelte lære at lære at kontrollere sine følelser og adfærd bedre, så han/hun bedre kan klare livets udfordringer. Målet med psykologisk terapi er at hjælpe den enkelte med at udvikle bedre problemløsningsfærdigheder, så han/hun kan finde positive løsninger på sine problemer. 

“Jeg ser og møder altid hele mennesker – ikke symptomkomplekser, mangler eller svaghed. Jeg ser derfor også terapien som et samarbejde, hvor det er dig som klient, der er chefen og jeg er din assistent med specifikke evner og viden, som du kan benytte dig af. Jeg holder et trygt og frit rum for dig til undersøgelse af det, du ønsker at se nærmere på sammen med mig.” – Psykolog Anders Ørskov

Det første skridt i psykologisk terapi er, at terapeuten lærer den enkelte person at kende og forstår dennes unikke omstændigheder og erfaringer. Dette hjælper terapeuten med at udarbejde en personlig behandlingsplan, der er skræddersyet specifikt til den enkeltes behov. Under sessionerne vil den enkelte ofte udforske de grundlæggende årsager til visse følelser eller adfærd for at opnå en dybere forståelse af dem. Terapeuten kan også give vejledning i, hvordan man bedst håndterer vanskelige situationer eller udfordrende personer for at hjælpe den enkelte med at blive mere selvbevidst og selvsikker i håndteringen af sine følelser. 

Typer af psykologisk terapi 

Der findes mange forskellige typer af psykologisk terapi, som alle har forskellige tilgange og teknikker, der kan anvendes afhængigt af den enkeltes behov. Nogle almindelige typer omfatter kognitiv adfærdsterapi (CBT), psykodynamisk terapi, interpersonel terapi (IPT) , accept- og engagementsterapi (ACT), dialektisk adfærdsterapi (DBT), skemafokuseret terapi, løsningsfokuseret kort terapi (SFBT), familiesystemteori, narrativ eksponeringsterapi (NET), klientcentreret tilgang, lege/ekspressive terapier, gruppeterapier, hypnoterapi , mindfulness-baserede terapier, kunst/musik/danseterapier , parterapi, vredeshåndteringsrådgivning , traumeterapier .